GoodiePack.com ejes og drives af:

GoodiePack ApS
CVR-nr. 37197572
Kjellerupsgade 24
9000 Aalborg
E-mail: info@goodiepack.com
Telefonnummer: +45 71747571

Vilkår og betingelser for virksomheders brug af GoodiePack.com

Inden brugen af Platformen påbegyndes, bedes disse vilkår (“Vilkår”) læses grundigt igennem. Ved brug af Platformen, eller andre tjenester udbudt af Selskabet erklærer du dig indforstået med disse Vilkår. Såfremt du har indsigelser mod noget i disse Vilkår, skal du ikke bruge Platformen.

Disse Vilkår gælder således mellem dig som kunde og GoodiePack (CVR-nr. 37197572) (”Selskabet”) ved din anvendelse af www.goodiepack.com og alle andre værktøjer, websteder eller services knyttet til GoodiePack.

Du accepterer således disse Vilkår for anvendelse af platformen, samt databehandleraftalen som du finder her.

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre, tilføje eller fjerne dele af disse Vilkår til enhver tid. Det er dit ansvar at tjekke disse Vilkår, før du bruger Platformen. Din fortsatte brug af Platformen efter eventuelle ændringer af disse Vilkår betyder, at du accepterer Vilkårene og ændringerne.

Så længe du overholder disse Vilkår, giver Selskabet dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset brugsret til at bruge Platformen udelukkende i overensstemmelse med disse Vilkår.

Om Platformen og brugen heraf

Platformen er en online service, hvor du kan oprette og tilbyde digitale goder (”goodies”) samlet i en (”goodiepack”). En goodiepack består således af en eller flere goodies.

Platformen stilles til rådighed, hvor du nemt kan oprette en profil (”Profil”) samt oprette dine egne unikke goodiepacks. Disse goodiepacks kan herefter stilles til rådighed over for dine gæster, læsere, publikummer mv. (”Brugere”), idet omfang du ønsker.

Brugerne kan herefter ”hente” eller gøre krav på en goodiepack via Platformen.

Oprettelse af profil

Når du opretter en Profil via Platformen, skal du indtaste grundlæggende oplysninger, såsom navn, firma, adresse, e-mail, telefonnummer mv. (”Oplysninger”). Disse Oplysninger kan altid opdateres eller ændres.

Du er hermed opmærksom på at andre, som du sender en goodiepack til, vil kunne se nogle af disse Oplysninger.

Du indestår for, at de Oplysninger du indtaster er sande og ikke bryder med andres rettigheder.

Ved at oprette en Profil og/eller logge ind på Platformen, accepterer du, at du har fuld bemyndigelse til at anvende de oplysninger du indtaster, samt at du er myndig og over 18 år.

Oprettelse af en goodiepack

Når du opretter en goodiepack skal du indtaste forskelligt fakta (herunder url, dato og titel) om denne goodiepack, samt uploade billeder og tekst til indholdet (samlet ”Materiale”).

Du indestår for, at det Materiale, du indtaster og uploader er sandt og ikke bryder med andres rettigheder, ligesom det er dit ansvar, at indholdet i din goodiepack er lovligt, og i overensstemmelse med din aftale med partnere/sponsorer. Såfremt en Bruger får medhold i, at Selskabet skal kompensere en Bruger for en Goodie eller lignende, skal du skadeløsholde Selskabet.

Selskabet kan ikke garantere for indholdet af en goodiepack

Betaling

Du betaler i henhold til den aftale du har indgået med GoodiePack.

Du skal indtaste oplysningerne fra dit betalingskort (”Betalingsoplysninger”), når du vælger en aktiveringsdato for din goodiepack. Betalingen bliver således trukket i forbindelse med aktiveringen af en goodiepack.

Betalingen foregår via betalingstjenesten Stripe (www.stripe.com). Stripe er PCI compliant og dine Betalingsoplysninger vil blive sendt til og via Stripe i krypteret form (SSL). Det er således Stripe, der er ansvarlig for dine Betalingsoplysninger, og Selskabet vil aldrig gemme eller opbevare sådanne.

Selskabet forbeholder sig ret til at kunne udbyde forskellige typer adgange til Platformen, hvori forskellige funktioner, og/eller tjenester kan være tilgængelige. Selskabet forbeholder sig ligeledes ret til at ændre i priserne herfor, dog tidligst ved oprettelse af fremtidige bruger-adgange og således aldrig bagudrettet.

Vores priser, gebyrer og betingelser for betalinger vil fremgå tydeligt på Platformen.

Opbevaring

Alle dine data (herunder Oplysninger og Materiale) bliver arkiveret hos Selskabet på ubestemt tid, så længe din Profil forbliver aktiv, efter overensstemmelse med GDPR lovgivningen.

Hvis du opsiger/sletter din Profil, eller din Profil opsiges af Selskabet i overensstemmelse med bestemmelserne i disse Vilkår, kan dine data blive slettet eller gjort utilgængelige.

Selskabet gør en aktiv indsats for at beskytte din data, og for at forhindre uautoriseret adgang til dine Oplysninger og Materiale. Selskabet har udpeget en Data Protection Officer ("DPO") hvis primære opgave er via rådgivning og overvågning at sikre Selskabets overholdelse af persondataforordningen (GDPR) og interne politikker om beskyttelse af person­oplysninger. Du kan kontakte Selskabets DPO ved at kontakte dpo@goodiepack.com. Selskabet er dog ikke ansvarlige for handlinger hos dem, der får uautoriseret adgang, og Selskabet giver ingen garanti for, at uautoriseret adgang ikke kan ske.

Du kan læse mere om Selskabets Privatlivs Politik her.

Cookies

Ved at bruge Platformen accepterer du, at Selskabet anvender cookies og såkaldte widgets på Web til forskellige formål. GoodiePack indsamler nødvendige cookies, præferencecookies, drifts- og optimeringscookies samt cookies om målrettet annoncering.

Du kan læse mere om Selskabets brug af cookies og widgets her.

Ansvarsfraskrivelse

De tjenester, som stilles til rådighed via Platformen er alene services af generel og hjælpende karakter, og er ikke beregnet, og skal ikke opfattes som andet.

Selskabet fralægger sig således ethvert ansvar for, at goodiepacks, der er oprettet gennem Platformen, vil blive anvendt af Brugerne.

Du er selv ansvarlig for behandling af eventuelle Sponsorer, som mener, de kan fortryde deres deltagelse i din goodiepack. Du er også selv ansvarlig for Brugere, som mener, at de kan fortryde deres køb i henhold til lovregler ved fortrydelse af fjernkøb.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine Oplysninger og adgangskode. Du skal underrette Selskabet straks om enhver uautoriseret brug af din Profil, eller ethvert andet brud på sikkerheden. Giv aldrig dine oplysninger ud.

Du må ikke bruge andres adgangskode eller Profil på noget tidspunkt eller forsøge at få uautoriseret adgang til Platformen. Du accepterer at give Selskabet præcise, aktuelle, rigtige og fuldstændige oplysninger om dig selv samt dine fakturerings- og betalingsoplysninger.

Du accepterer, at Selskabet ikke er ansvarlig for eventuelle skader, som du måtte lide eller pådrage dig som følge af: 

(a) indirekte tab; 

(b) mangler på Platformen eller problemer med internet dækning (herunder pludselig afbrudt tjeneste) 

(c) webindhold eller information, der indhentes på vores Platform eller mens du bruger vores service 

(d) en oprettet goodiepack 

(e) information eller kommunikation, der er blokeret af et spamfilter 

(f) skade på din computer, telefon, eller skade på eller tab af information, materiale, data, tekst, billeder, video, lyd, eller lignende, som følge af nedbrud hvad enten dette er ondsindet angreb, virus mv. eller fejl hos serverleverandører 

(g) force majeure forhold (fx vejrrelaterede fænomener, brand, jordskælv, orkan, etc.), optøjer, strejke, krig, terror eller statslige ordrer eller handlinger.

Kontakt og nyhedsbreve

Du accepterer hermed, at Selskabet må kontakte dig via den adresse, e-mail og/eller telefonnummer du oplyser på din Profil i forbindelse med markedsføring, undersøgelser, ændringer, nyheder og lignende tiltag.

Immaterielle rettigheder

Alle medier, software, tekst, templates, billeder, grafik, brugergrænseflader, musik, videoer, fotografier, varemærker, logoer, illustrationer, design, koder og andet indhold på Platformen, der stilles til rådighed, er ejet eller licenseret af eller til Selskabet, og er beskyttet af ophavsretlig lovgivning.

Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse Vilkår eller aftalt med Selskabet, må ingen del af Platformen sælges, udlejes, distribueres, uploades, leases, sendes, ændres til nye værker, oversættes eller overføres på nogen måde til en anden computer, website eller andet medie. Du er dog berettiget til at reklamere for dine goodiepacks og indholdet heri, med et passende omfang og på behørig måde.

Selskabet, og alle de andre mærker, illustrationer, ikoner, logoer og navne på Platformen er varemærker og servicemærker tilhørende Selskabet eller dets licensgivere. Brugen af et sådant varemærke uden Selskabets udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt, medmindre du har tilladelse til at bruge Selskabets færdige materialer, når du selv skal ud og lukke sponsoraftaler, eller du ønsker at reklamere for din goodiepack.

Din feedback og eventuelle inputs til Selskabet eller vores templates, vil uden videre forblive vores eksklusive ejendom uden yderligere betaling eller kompensation.

Alt Materiale, tekst og Oplysninger, du uploader via Platformen, forbliver din eksklusive ejendom. Vi forbeholder os dog ret til at gøre Brugere opmærksom på dine goodiepacks i et passende omfang og på behørig måde.

Opsigelse og sletning

Du kan til enhver tid opsige dit samarbejde med Selskabet og anmode os om at slette din Profil, ved at kontakte info@goodiepack.com.

Goodiepacks, som er igangsat, vil dog blive gennemført, som planlagt, og betaling herfor vil blive opkrævet.

Selskabet forbeholder sig ret til, til enhver tid at ændre eller afbryde din adgang til Platformen (eller dele heraf) med eller uden varsel, samt til at opsige/slette din Profil, hvis vi fornemmer eller opdager brud på disse Vilkår, misbrug, forsøg på misbrug eller god skik i øvrigt.

Selskabet er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, prisændring, suspension eller ophør af Platformen.

Diverse bestemmelser

Afkald: Ingen forsinkelse eller undladelse af at træffe foranstaltninger eller beslutninger i henhold til disse Vilkår, udgør et afkald af en bestemmelse eller rettigheder i henhold til disse Vilkår.

Separate bestemmelser: Hvis en bestemmelse i disse Vilkår er ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lov, skal en sådan bestemmelse, og det øvrige af disse Vilkår håndhæves i videst muligt omfang tilladt efter gældende lov, og de resterende bestemmelser i disse Vilkår vil fortsætte i fuld kraft.

Overdragelighed: Disse Vilkår og de rettigheder, som du opnår herunder, er personlige for dig og kan ikke overføres, overdrages eller uddelegeres til andre. Ethvert forsøg på at tildele, overføre eller overdrage disse Vilkår eller rettigheder herunder skal anses for ugyldige.

Lovvalg: Disse Vilkår og din brug af Platformen er underlagt dansk lovgivning.

Værneting: Enhver tvist, der opstår under disse Vilkår eller som følge af din brug af Platformen skal afgøres ved Københavns Byret.

Disse vilkår og betingelser er senest opdateret den 1. marts 2020 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Betingelserne er gældende, indtil nye betingelser udstedes.