Vilkår og Betingelser

Nærværende betingelser gælder for din (herefter benævnt "Brugeren") modtagelse af goodiepacks fra ClubAalborg (herefter benævnt "Virksomheden"), hvilken tjenesteydelse udbydes af ClubAalborg, CVR-nr. 37661538.

GoodiePack, CVR-nr. 37 19 75 72 er en teknisk platform, som Virksomheden kan bruge til at oprette en kundeklub og uddele digitale goodiepacks. GoodiePack betegnes herefter som ”Platformen” og det er Virksomheden der ejer Brugerens data, og data opbevares hos Platformen via en datahandleraftale.

Brugeren modtager en goodiepack, der kan indeholde rabatter, fordele og relevant information som gives eksklusivt til Brugeren. En goodiepack er en webbaseret løsning, hvor Brugeren modtager en SMS med et hyperlink til en goodiepack-webside, hvori Brugeren kan finde flere informationer om fordelene m.v.

Ved at acceptere disse betingelser, accepterer du nedenstående vilkår og betingelser

Generelle betingelser

For at kunne oprette sig, skal brugeren opfylde følgende vilkår:

Brugeren må ikke videregive sin goodiepack til andre.

Du kan læse mere om hvordan vores retningslinjer for betalinger her.

Opsigelse

Brugeren kan til enhver tid opsige aftalen med Virksomheden via indstillingerne i den tilsendte goodiepack eller pr. e-mail til kontaktinformationerne, som fremgår nederst på siden her.

Cookies

Platformen anvender cookies, henholdsvis tredjepartscookies.

En cookie er en tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysning, eller tilgå allerede lagrede Data på Brugerens computer, tablet, smartphone, terminaludstyr, og lignende med henblik på at indhente data om Brugeren. Den opsamlede data fra cookies anvendes til at analysere brugerens adfærd på hjemmesiden, og for at give Brugeren den optimale oplevelse. Cookies anvendes desuden i markedsføringsmæssig regi (profilering).

Platformen indsamler nødvendige cookies, præferencecookies, drifts- og optimeringscookies samt cookies om målrettet annoncering.

Såfremt der linkes videre fra en goodiepack til en tredjeparts hjemmeside, kan tredjepartens hjemmeside tillige indsamle cookies. Virksomheden opfordrer Brugeren til at orientere sig om tredjepartens cookiepolitik.

Yderligere oplysninger om cookies på denne hjemmeside og om hvordan, du slår cookies fra findes her.

Sikkerhed og persondata

Du opfordres til at læse Virksomhedens persondatapolitik her.

Hvis Brugeren ikke længere ønsker at modtage en goodiepack, kan Brugeren opsige aftalen, jf. ovenfor med Virksomheden. Hvis Brugeren på et senere tidspunkt ønsker at indgå aftale om at modtage goodiepacks og fortsat opfylder betingelserne, kan deres eksisterende konto benyttes hertil. Virksomheden gemmer derfor dine personoplysninger. Du giver derfor samtykke til, at Virksomheden må gemme dine person- oplysninger, såfremt du opsiger aftalen med Virksomheden.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke hertil ved at sende en mail til kontaktinformationerne, som du finder nedenfor med anmodning om, at Virksomheden sletter dine personoplysninger.

Fortrydelsesret

Brugeren har ikke en fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftalelovens § 18, idet Brugeren allerede ved oprettelsen modtager en goodiepack, hvorfor forholdet er omfattet af forbrugeraftalelovens § 7, stk. 2.

Reklamationsret

Brugeren har 2 års reklamationsret for mangler i henhold til købeloven. Idet Virksomheden kan være formidler af fordele, skal Brugeren reklamere direkte over for den butik, hvor Brugeren har anvendt sin fordel.

Ansvarsfraskrivelse

Hverken Virksomheden eller Platformen er ansvarlig for udsolgte eller udgåede varer hos detailbutikker, ligesom Virksomheden tager forbehold for eventuelle trykfejl eller andre fejl.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist i henhold til nærværende betingelser skal afgøres efter dansk ret ved retten i Aalborg.

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik gælder i forbindelse med enhver brug af Platformen.

Virksomheden værner om dine personoplysninger, og vi er meget opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. I det følgende kan du læse, hvordan Platformen behandler dine personoplysninger.

Virksomheden betragtes efter den gældende persondatalovgivning som dataansvarlig i forhold til de oplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med din brug af Platformen. Nederst kan du finde alle relevante kontaktinformationer.

Persondatapolitikken udgør sammen med de generelle betingelser for brugen af Platformen det gældende aftalegrundlag imellem dig og Virksomheden.

Hvilke personoplysninger behandler Platformen om dig?

Når du benytter dig af Platformen forudsætter det, at Virksomheden indhenter visse personoplysninger om dig som du selv oplyser.

Når du benytter Platformen, indsamler Virksomheden endvidere oplysninger om din historik, herunder hvilke rabatter du har anvendt, hvilke butikker du har anvendt rabatterne i samt tidspunktet for anvendelsen.

Hvad er formålet med behandlingen?

Platformen indsamler ovennævnte oplysninger for at kunne administrere din brug af Platformen og for at kunne målrette den markedsføring, du modtager via Platformen, til dig.

Ved at acceptere Virksomhedens generelle betingelser har du givet samtykke til, at Virksomheden kan anvende dine personoplysninger til ovennævnte markedsføringsmæssige formål.

Hvor længe opbevarer Virksomheden dine personoplysninger?

Virksomheden opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du har indgået en aftale med Virksomheden om brugen af Platformen.

Hvis du opsiger din aftale vedrørende Virksomheden, opbevarer Platformen fortsat de personoplysninger, som er knyttet til aftalen. Du har givet samtykke til denne opbevaring i forbindelse med din accept af de generelle betingelser.

Hvem videregiver Virksomheden dine personoplysninger til?

Virksomheden videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand, med mindre du har angivet Virksomheden din tilladelse et andet sted på Platformen.

Sikker behandling af dine personoplysninger

Virksomheden og Platformen behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Platformen behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor længe de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål hertil eller ønsker yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Virksomheden.

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie samt ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om en begrænsning i behandlingen heraf.

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du sende en anmodning herom til Platformen. Du kan rette henvendelse til Platformen ved at skrive til denne e-mailadresse: support@goodiepack.com.

Ud over ovenstående har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, vil vi dog meget gerne høre fra dig.

Du skal også være opmærksom på, at du altid kan tilbagekalde det/de samtykke(r), du har givet Platformen i forbindelse med aftaleindgåelsen. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til Virksomheden på nedenstående.

Kontaktinformationer

ClubAalborg
CVR-nr. 37661538
+4571902924

Senest opdateret 1. marts 2021