Vilkår og Betingelser

GoodiePack er en teknisk platform, som virksomheder (herefter benævnt "Virksomheden") kan bruge til at oprette en kundeklub og uddele digitale GoodiePacks. Samarbejdet betegnes herefter som ”Platformen”.

Nærværende betingelser gælder for din (herefter benævnt "Brugeren") modtagelse af GoodiePacks fra Virksomheden, hvilken tjenesteydelse udbydes af GoodiePack, CVR-nr. 37 19 75 72.

Brugeren modtager en GoodiePack, der kan indeholde rabatter, fordele og relevant information som gives eksklusivt til Brugeren. En GoodiePack er en webbaseret løsning, hvor Brugeren modtager en SMS med et hyperlink til en GoodiePack-webside, hvori Brugeren kan finde flere informationer om fordelene m.v.


Ved at acceptere disse betingelser, accepterer du nedenstående vilkår og betingelser

Generelle betingelser

For at kunne oprette sig, skal brugeren opfylde følgende vilkår:

  • Brugeren skal være over 18 år, hvis der oprettes et betalende abonnement.

  • Brugeren må ikke være registreret i RKI, hvis der oprettes et betalende abonnement.

  • Brugeren giver samtidig samtykke til, at Virksomheden må sende Brugeren elektronisk post i form af e-mails og SMS omkring produkter og markedsføring af Virksomheden, også via apps, sociale medier, internet og andre digitale kanaler.


Brugeren må ikke videregive sin GoodiePack til andre.

Du kan læse mere om hvordan vores retningslinjer for betalinger her.

Opsigelse

Brugeren kan til enhver tid opsige aftalen med Virksomheden via indstillingerne i den tilsendte GoodiePack eller pr. e-mail til kontaktinformationerne, som fremgår nederst på siden her.

Cookies

GoodiePack anvender cookies, henholdsvis tredjepartscookies.

En cookie er en tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysning, eller tilgå allerede lagrede Data på Brugerens computer, tablet, smartphone, terminaludstyr, og lignende med henblik på at indhente data om Brugeren. Den opsamlede data fra cookies anvendes til at analysere brugerens adfærd på hjemmesiden, og for at give Brugeren den optimale oplevelse. Cookies anvendes desuden i markedsføringsmæssig regi (profilering).

GoodiePack indsamler nødvendige cookies, præferencecookies, drifts- og optimeringscookies samt cookies om målrettet annoncering.

  • Nødvendige cookies er påkrævet for at visse funktioner på hjemmesiden fungerer.
  • Præferencecookies indsamles til at understøtte indstillinger, som Brugeren har foretaget, såsom indstillinger for log-in.
  • Drifts- og optimeringscookies indsamles med formålet at tilføje kundefeedback og til brug for webanalyse, hvilken analyse omfatter Brugerens adfærd, søgninger på hjemmesiden og lignende. Dette har til formål at optimere hjemmesiden.
  • Cookies om målrettet annoncering anvendes til at følge Brugerens browsingvaner og online aktiviteter. Informationen anvendes til at vise tilpasset indhold til den individuelle bruger.


Såfremt der linkes videre fra en GoodiePack til en tredjeparts hjemmeside, kan tredjepartens hjemmeside tillige indsamle cookies. GoodiePack opfordrer Brugeren til at orientere sig om tredjepartens cookiepolitik.

Yderligere oplysninger om cookies på denne hjemmeside og om hvordan, du slår cookies fra findes her.

Sikkerhed og persondata

Du opfordres til at læse GoodiePacks persondatapolitik her.

Hvis Brugeren ikke længere ønsker at modtage en GoodiePack, kan Brugeren opsige aftalen, jf. ovenfor med Virksomheden. Hvis Brugeren på et senere tidspunkt ønsker at indgå aftale om at modtage GoodiePacks og fortsat opfylder betingelserne, kan deres eksisterende konto benyttes hertil. GoodiePack gemmer derfor dine personoplysninger. Du giver derfor samtykke til, at GoodiePack må gemme dine person- oplysninger, såfremt du opsiger aftalen med Virksomheden.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke hertil ved at sende en mail til kontaktinformationerne, som du finder nedenfor med anmodning om, at GoodiePack sletter dine personoplysninger.


Fortrydelsesret

Brugeren har ikke en fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftalelovens § 18, idet Brugeren allerede ved oprettelsen modtager en GoodiePack, hvorfor forholdet er omfattet af forbrugeraftalelovens § 7, stk. 2.

Reklamationsret

Brugeren har 2 års reklamationsret for mangler i henhold til købeloven. Idet GoodiePack er en formidler af fordele, skal Brugeren reklamere direkte over for den butik, hvor Brugeren har anvendt sin rabat.

Ansvarsfraskrivelse

GoodiePack er ikke ansvarlig for udsolgte eller udgåede varer hos detailbutikker, ligesom GoodiePack tager forbehold for eventuelle trykfejl eller andre fejl.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist i henhold til nærværende betingelser skal afgøres efter dansk ret ved retten i Aalborg.

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik gælder i forbindelse med enhver brug af GoodiePack (i det følgende benævnt ”Goodiepack”).

GoodiePack værner om dine personoplysninger, og vi er meget opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. I det følgende kan du læse, hvordan GoodiePack behandler dine personoplysninger.

GoodiePack betragtes efter den gældende persondatalovgivning som dataansvarlig i forhold til de oplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med din brug af Goodiepack. Nederst kan du finde alle relevante kontaktinformationer.

Persondatapolitikken udgør sammen med de generelle betingelser for brugen af Goodiepack det gældende aftalegrundlag imellem dig og GoodiePack.

Hvilke personoplysninger behandler GoodiePack om dig?

Når du benytter dig af Goodiepack forudsætter det, at GoodiePack indhenter visse personoplysninger om dig som du selv oplyser.

Når du benytter Goodiepack, indsamler GoodiePack endvidere oplysninger om din historik, herunder hvilke rabatter du har anvendt, hvilke butikker du har anvendt rabatterne i samt tidspunktet for anvendelsen.

Hvad er formålet med behandlingen?

GoodiePack indsamler ovennævnte oplysninger for at kunne administrere din brug af Goodiepacks og for at kunne målrette den markedsføring, du modtager via Goodiepack, til dig.

Ved at acceptere GoodiePack generelle betingelser har du givet samtykke til, at GoodiePack kan anvende dine personoplysninger til ovennævnte markedsføringsmæssige formål.

Hvor længe opbevarer GoodiePack dine personoplysninger?

GoodiePack opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du har indgået en aftale med GoodiePack om brugen af Goodiepack.

Hvis du opsiger din aftale vedrørende Goodiepack, opbevarer GoodiePack fortsat de personoplysninger, som er knyttet til aftalen. Du har givet samtykke til denne opbevaring i forbindelse med din accept af de generelle betingelser.

Hvem videregiver GoodiePack dine personoplysninger til?

GoodiePack videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Sikker behandling af dine personoplysninger

GoodiePack behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger GoodiePack behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor længe de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål hertil eller ønsker yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte GoodiePack.

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie samt ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om en begrænsning i behandlingen heraf.

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du sende en anmodning herom til GoodiePack. Du kan rette henvendelse til GoodiePack ved at skrive til denne e-mailadresse: support@goodiepack.com.

Ud over ovenstående har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, vil vi dog meget gerne høre fra dig.

Du skal også være opmærksom på, at du altid kan tilbagekalde det/de samtykke(r), du har givet GoodiePack i forbindelse med aftaleindgåelsen. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til GoodiePack på følgende support@goodiepack.com.

Kontaktinformationer

GoodiePack APS
CVR-nr. 37197572
Nytorv 18
9000 Aalborg
E-mail: support@goodiepack.com
Tlf.nr.: +45 71747571

Senest opdateret 1. marts 2017