Retningslinjer for køb

GoodiePack er en teknisk platform, som Virksomheden bruger til at uddele goodiepacks. Samarbejdet betegnes herefter som ”Platformen”.

Ved at handle med Virksomheden på Platformen accepterer du nedenstående retningslinjer/betingelser for køb. Retningslinjerne bliver løbende opdateret, så vi anbefaler, at du holder dig løbende opdateret herom.

Om betaling og fortrydelsesret

Hvis din betaling sker i forbindelse med et abonnement, sker betalingen i forhold til den abonnementstype du har tilmeldt dig. Det angives tydeligt ved tilmelding hvad prisen er for dit abonnement og hvornår du trækkes penge. Sidste dag for udmelding er dagen før din næste betaling. Sker dette ikke vil du blive opkrævet for næste periodes abonnement.

Betaling og kortgebyrer

På Platformen modtages betaling med følgende betalingskort:

 • VISA
 • MasterCard
 • Diners Club
 • American Express

 • Du betaler ingen kortgebyrer, når du tilmelder dig et abonnement eller betaler på Platformen og vi betaler alle betalingsgebyrer.

  Personhenførbare oplysninger (navn, adresse mv.) opbevares og transmitteres i et lukket netværk. Der er altså ikke adgang til disse oplysninger fra internettet. Alle oplysninger vedrørende betalinger sendes krypteret til den valgte betalingsløsning.

  Se i øvrigt vores Persondatapolitik Her

  Fortrydelsesret

  I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af goodiepacks IKKE omfattet af fortrydelsesretten.

  Erstatning

  Platformen vil som en service i langt de fleste tilfælde være i stand til at udsende erstatnings-goodiepacks, såfremt dine goodiepacks ikke kommer frem, bortkommer eller er blevet beskadiget. Kontakt Virksomheden, såfremt du har behov for at få dine goodiepacks erstattet. Der kan opkræves et gebyr i administrationsomkostninger, men det vil Virksomheden oplyse om inden. Ved udstedelse af erstatnings-goodiepacks ugyldiggøres de oprindelige goodiepacks.

  Refundering og aflysning

  Købt indhold refunderes som udgangspunkt ikke. I tilfælde af aflysning fra sponsorer/indholds, tilføjes andre sponsor-tilbud til din goodiepack.

  Det er muligt at tilgå kvitteringssiden, med alle oplysninger om din transaktion, efterfølgende via din goodiepack, som sendes pr. email eller sms. Du kan altid se dine aktuelle goodiepacks og medlemskaber under din profil.

  Platformen står ikke til ansvar for tredjeparters (sponsorers) tilbud. Ønsker du at refundere et af disse, skal du tage kontakt til sponsoren/butikken, hvor du har købt/modtaget produktet.

  Om fremsættelse af klage

  Hvis du ønsker at fremsætte en klage, skal du rette henvendelse via support@goodiepack.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbrugerklagenævn, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Overdragelse

  Lovforbud mod videresalg i kommercielt øjemed. Det er, jf. "Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer”, ikke tilladt at sælge og videresælge goodiepacks. Det betyder bl.a., at det er forbudt at videresælge goodiepacks med en evt. fortjeneste.

  Særlige begrænsninger

  Bemærk også, at der på de enkelte arrangementer kan være andre eller yderligere begrænsninger i forhold til Platformens overdragelighed. goodiepacks må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg, konkurrencer, videresalg eller lignende, med mindre Platformen har givet tilladelse hertil.

  Om adgang til et arrangement

  Din goodiepack tillader kun adgang for én person, med mindre andet fremgår. Ulovlig kopiering eller videresalg af goodiepacks kan medføre, at du nægtes adgang til brugen. Platformen og Virksomheden har intet ansvar for problemer, som skyldes ulovlig kopiering og/eller videresalg af goodiepacks.

  Generelle betingelser

  Købsaftalen er omfattet af dansk rets almindelige regler. Der er først indgået en bindende aftale, når Platformen har modtaget/registreret betaling. Vi forbeholder os ret til, uden forudgående varsel, at ændre disse betingelser. Ændringer gælder herefter efterfølgende ordrer. Det er dit ansvar at tjekke op på, om der er sket ændringer i betingelserne.

  Forbehold

  Virksomheden tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser.